Poslání

Posláním denního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu dětem se zdravotním postižením a dětem se specifickými potřebami tak, aby se mohly osobnostně maximálně rozvíjet, mohly navštěvovat pro ně optimální školská zařízení, a aby se pohybovaly ve společnosti stejně jako ostatní děti.

Aktuálně
Cíle služby
1

Maximální osobnostní rozvoj dítěte

2

Navštěvovat optimální školská zařízení

3

Pohyb ve společnosti

Cílová skupina

 

Sociální služba je určena dětem ve věku 1 – 7 let.

 • osoby s chronickým duševním onemocněním

Služba je poskytována dětem s poruchou autistického spektra, které se přizpůsobí dětskému kolektivu a režimu v denním stacionáři.

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi

Služba je poskytována dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a z kulturně odlišného prostředí.

Služba není určena

 • nevidomým dětem (nejsme schopni zajistit péči)

 

Zásady

1)  Individualita

 •  individuální přístup k dětem a jejich rodinám
 • respektování zvláštnosti a volby dítěte (zákonného zástupce)

2)     Respektováná potřeb

 • služba je přizpůsobena potřebám dětí

3)     Nestrannost

 • všechny naše uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně

4)     Flexibilita

 • reagujeme pružně na jakékoliv změny

Základní činnosti sociálních služeb jsou v roce 2024 podpořeny:

 • LIBERECKÝM KRAJEM
  na základě  Smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV.
 • MĚSTEM SEMILY
  na základě  Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

Registrovaná sociální služba: Denní stacionář
Forma poskytování: Ambulantní
Sídlo organizace: Na Olešce 433, 513 01 Semily
Tel.: 
731 511 338 – ředitelka  
725 980 758 – fyzioterapie
775 887 378 – stacionář
E-mail : centrum.sm@tiscali.cz
Web: www.dcsemily.cz
IČO organizace: 00856134
Č.ú.: 174-236003574/0600
Forma hospodaření: příspěvková organizace

Kontaktní osoba:
Ivana Pavlatová (ředitelka)

Kapacita:
počet uživatelů: 15

pondělí – pátek  od 6.30 – 16.00 hod.

Jsme členy: