logo
Šnek

Poslání a cíle

POSLÁNÍ

Posláním denního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu dětem se zdravotním postižením a dětem se specifickými potřebami tak, aby se mohly osobnostně maximálně rozvíjet, mohly navštěvovat optimální školská zařízení, a aby se pohybovaly ve společnosti stejně jako ostatní děti.

 

OBECNÉ CÍLE

1) Maximální osobnostní rozvoj dítěte

2) Navštěvovat optimální školská zařízení

3) Pohyb ve společnosti

 

ZÁSADY

Individualita

- individuální přístup k dětem a jejich rodinám

- respektování zvláštnosti a volby dítěte ( zákonného zástupce)

Respektování potřeb

- služba je přizpůsobena potřebám dětí

Nestrannost

- všechny naše uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně

Flexibilita

- reagujeme pružně na jakékoliv změny

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Sociální služba je určena předškolním dětem ve věku 1 - 6 let ( při odkladu školní docházky max. do 7 let věku).

· s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním postižením,   s kombinovaným postižením, se sluchovým postižením, 
s mentálním postižením, s tělesným postižením, se zdr.   postižením

· s chronickým duševním onemocněním - služba je určena dětem s poruchou autistického spektra ( PAS), které se přizpůsobí dětskému kolektivu a režimu v denním stacionáři

· rodiny s dítětem / dětmi - služba je poskytována dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a z kulturně odlišného prostředí


Děti jsou přijímány na doporučení lékaře, psychologa nebo jiného specialisty.

 

Služba není určena

·  nevidomým dětem / nejsme schopni zajistit péči /

flower

Zdravě, hravě ...